LaunchPad Texas Instruments

Projekty

Projekt 7 - Analogově-digitální převodník

12.03.2011 11:59
Pokud pracujeme pouze s procesorem, diodou a spínačem tak nám logické hodnoty 1/0 bohatě stačí. Časem se ale každý dostane do bodu, kdy je potřeba zjistit hodnotu, která není rovna log.1 ani log.0 a právě v této chvíli je potřeba použít analogově-digitální převodník (dále ADC). Projekt nám ukazuje,...
>>

Projekt 6 - Alarm

07.03.2011 04:58
Projekt Alarm nám demonstruje jednoduché reálné využití MCU v domácnosti. Stavy alarmu: - pokud připojíme napětí a senzor není sepnutý (dveře nebo okno je otevřené), tak LED2 bliká - jakmile je senzor sepnutý LED2 svítí, alarm přešel do aktivního stavu - pokud se v aktivním stavu senzor rozpojí,...
>>

Projekt 5 - Knight rider

04.03.2011 08:06
Projek demonstruje na osmi LED světlo, které běhá na jednu a na druhou stranu. Zapojení je stejné jako u předchozího projektu, liší se ale kódem. V projektu 4 jsme používali pouze XOR, nyní již použijeme cyklus FOR a postupně budeme posunovat bit po portu P1. Zde je odkaz na soubor se zdrojovým...
>>

Projekt 4 - Běžící světlo

28.02.2011 07:28
Tento projekt již nelze spustit, s plným efektem, pouze na desce LaunchPadu. Po naprogramování musíme MCU vložit nejlépe na nepájivé pole (nebo z dutinek vytahat propojky na nepájivé pole), kde jsou umístěny LED diody (s předřadnými odpory cca 330R, stačí i menší - záleží na diodě). Kód je již...
>>

Projekt 3 - Použití knihovny funkcí

28.02.2011 00:21
Pokud se nějaká funkce často opakuje ve více projektech, je dobré si ji vložit do knihovny a ve zdrojovém souboru se nani pak jen odkázat. Tímto ušetříte nejen místo a čas nad vkládáním kódu funkce, ale pokud byste chtěli tuto funkci vylepšit či poupravit, tak stačí přepsat jednu knihovnu. Dobrým...
>>

Projekt 2 - Reakce na tlačítko

28.02.2011 00:08
Program přepíná blikání diod na desce LaunchPadu v závislosti na stisku tlačítka S2. Pokud je stisknuté, tak bliká dioda LED2, pokud není stisknuté, tak bliká dioda LED1. Pokud myste toto využívali i mimo desku, tak nezapomeňte mít vždy vstupní pin přes rezistor připojen na pól baterie a na druhý...
>>

Projekt 1 – Policejní maják

28.02.2011 00:03
Tento projekt nám přímo na desce Launchpadu demonstruje tzv. blikání policejního majáku. Blikat bude střídavě LED1 (červená) a LED2 (zelená). Definice DEL1 nám udává interval blikání jedné diody a DEL2 udává interval čekání mezi přepnutím na druhou diodu. Zde je odkaz na soubor se zdrojovým kódem ...
>>

Nový projekt v Code Composer Studio 4

27.02.2011 23:58
Tvorba Nového projektu V Code Composer Studio (dále jen CCS) si otevřeme File -> New -> Other. Zobrazí se nám následující okno a v něm si vybereme položku CCS Project a potvrdíme Next. V následujícím okně zadáme název projektu a potvrdíme Next. Dále zatrhneme Debug a Release a potvrdíme...
>>

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.