LaunchPad Texas Instruments

Projekt 4 - Běžící světlo

28.02.2011 07:28

Tento projekt již nelze spustit, s plným efektem, pouze na desce LaunchPadu. Po naprogramování musíme MCU vložit nejlépe na nepájivé pole (nebo z dutinek vytahat propojky na nepájivé pole), kde jsou umístěny LED diody (s předřadnými odpory cca 330R, stačí i menší - záleží na diodě).

Kód je již jednoduchý, postupným XORováním sepínáme všechny bity portu P1 a následně je pak postupně XORováním vypínáme.

Zde je odkaz na soubor se zdrojovým kódem

 

#include  "moje_lib.h"
#include  "msp430g2231.h"

#define LED1 BIT0
#define LED2 BIT1
#define LED3 BIT2
#define LED4 BIT3
#define LED5 BIT4
#define LED6 BIT5
#define LED7 BIT6
#define LED8 BIT7
#define DELAY 12000

void main(void)
{
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
    P1DIR |= (LED1 + LED2 + LED3 + LED4 + LED5 + LED6 + LED7 + LED8);
    P1OUT &= ~(LED1 + LED2 + LED3 + LED4 + LED5 + LED6 + LED7 + LED8);

    for (;;)
    {
/* Celý běh programu funguje jako postupné XOR-ování všech výstupů */
        P1OUT ^= LED1;
        delaytime(DELAY);
        P1OUT ^= LED2;
        delaytime(DELAY);
        P1OUT ^= LED3;
        delaytime(DELAY);
        P1OUT ^= LED4;
        delaytime(DELAY);
        P1OUT ^= LED5;
        delaytime(DELAY);
        P1OUT ^= LED6;
        delaytime(DELAY);
        P1OUT ^= LED7;
        delaytime(DELAY);
        P1OUT ^= LED8;
        delaytime(DELAY);
    }
}

Zpět

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.