LaunchPad Texas Instruments

Nový projekt v Code Composer Studio 4

27.02.2011 23:58

Tvorba Nového projektu

V Code Composer Studio (dále jen CCS) si otevřeme File -> New -> Other.

Zobrazí se nám následující okno a v něm si vybereme položku CCS Project a potvrdíme Next.

V následujícím okně zadáme název projektu a potvrdíme Next.

Dále zatrhneme Debug a Release a potvrdíme Next.

Pokud již máme vytvořené projekty, můžeme na ně v následujícím okně tento projekt odkázat.

Prozatím ponecháme nezatržené a potvrdíme Next.

Nyní v okně nastavení projektu vybereme zařízení, které budeme programovat a potvrdíme Finish.

Device Variant:    MSP430Gxxx Family    (vybereme požadované MCU) MSP430G2231

Nyní je projekt vytvořený.


 

Tvorba zdrojového souboru

Projekt je již vytvořený, ale musíme si v něm ještě vytvořit soubor, do kterého napíšeme náš zdrojový kód.

Pravým tlačítkem myši si otevřeme kontextové menu nad naším projektem a vybereme: New -> Source file

Source Folder: - je adresář s naším projektem

Source File: - do tohoto pole musíme zadat název našeho souboru s kódem (např.: 00_main.c)

                  Soubor s kódem musí mít příponu *.c

Vytvoření zdrojového souboru potvrdíme kliknutím na Finish.

 

Vše potřebné máme pro začátek vytvořené a můžeme se pustit do tvorby.

Zpět

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.